experiències recursos games listenings activities online news pissarra digital editorials, diccionaris i teoria infantil fòrum mail accés fitxers l'autor
 

  Grammar


Adele's ESL


English4u  More activities

SUBJECT
ACTIVITIES
Els possessius - Explicació gramatical i exercicis.
- Relaciona els pronoms personals amb els possessius.
- Escriu els possessius.
- Escull el possessiu correcte.1
To be
- Teoria. 1, Exercicis 1, 2
- Contracció: Teoria. Exercici 1
- Negativa: Teoria. Exercici 1
- Interrogativa: Exercici 1, 2.
- El passat: Exercici 1,
- Exercici 1, 2, 3.
Singular i plural
- Plurals regulars. Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2,
- Plurals irregulars. Explicació gramatical.
- Exercici 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
He plays, She washes...
- Completa amb la forma del verb correcta.2, 3, 4, 5, 6
Verbs: Like o likes?
- Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2, 3, 4, 5, 6

- Negatives i interrogatives. Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2, 3,
El futur: going to + verb
"There is" or "There are"
- Exercici 1, 2, 3, 4,
What, where, who, when...
- Exercici 1,
Opposites
- Exercici 1, 2, 3, 4, 5,
- (Adjectius) Tria el dibuix correcte: 1, 2, 3, 4.
- Match 1, 2, 3.
I, you, he, she, it, we, you, they
- Exercici 1,
To have
- Exercici 1,
Interrogatives
Negatives

Els ordinals
El futur "will"
- Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2, 3,

Preposicions de lloc
- On és el ratolí?
- Situa les botigues.
Present continuous
- Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2,
- Interrogativa i negativa. Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2,
- Posa el ver en present o present continuous.
Comparatius i superlatius
- Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- Escriu el comparatiu: 1, 2
- Completa les frases.
- Escriu els superlatius: 1, 2
Does, is and has
- Exercici 1,
A, an or some

Actions
- Tria el verb correcte.

Darrera Actualització: 07.12.2009