experiències recursos games listenings activities online news pissarra digital editorials, diccionaris i teoria infantil fòrum mail accés fitxers l'autor
 

  Grammar


Adele's ESL


English4u  More activities

SUBJECT
ACTIVITIES
Verbs en passat
- Verbs regulars. Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2, 3, 4,
- Verbs irregulars en passat. Petita llista.
- Verbs irregulars en passat. Llista 2.
- Exercici 1, 2,
- Verbs irregulars en passat.
- Completa amb un verb irregular en passat:
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- Games: 1, 2.
- Negatives i interrogatives.
- Exercici 1, 2, 3,
- Canvia a negativa o interrogativa.
- Posa els verbs en passat.
Els possessius - Explicació gramatical i exercicis.
- Relaciona els pronoms personals amb els possessius.
- Escriu els possessius.
- Escull el possessiu correcte.
To be. Present i passat
- Exercici 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Singular i plural
- Plurals regulars. Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2,
- Plurals irregulars. Explicació gramatical.
- Exercici 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Les tòniques: the stress
- Quina és la síl·laba tònica?
Verbs: Like o likes?
- Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2, 3, 4, 5, 6,

- Negatives i interrogatives. Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2, 3,
El futur: going to + verb
- Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2,
- Will o be going to + verb.
"There is" or "There are"
- Exercici 1, 2, 3, 4,
What, where, who, when...
- Exercici 1, 2, 3
Opposites
- Exercici 1, 2, 3,
- (Adjectius) Tria el dibuix correcte: 1, 2, 3, 4.
I, you, he, she, it, we, you, they
- Exercici 1,
To have. Present i passat
- Exercici 1, 2,
Joc de lògica
- Qui porta què?
El futur "will"
- Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2, 3,

Preposicions
- De lloc: On és el ratolí?
How much / How many

There is / There are

Present continuous
- Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2,
- Interrogativa i negativa. Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2, 3
Els ordinals
- Pronunciació.
Com es pronuncia...

Comparatius i superlatius
- Explicació gramatical.
- Exercici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Superlatius 1,
Does, is and has
- Exercici 1,

Darrera Actualització: 07.12.2009