experiències recursos games listenings activities online news pissarra digital editorials, diccionaris i teoria infantil fòrum mail accés fitxers l'autor
 AICLE - CLIL
 
 

L' Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE; en anglès Content Language Integrated Learning, CLIL ) és un corrent de la lingüística aplicada que propugna que als contextos escolars existeix un major èxit en l'aprenentatge de les llengües estrangeres a través de les matèries comunes com la història o les ciències, que per mitjà dels currículums funcionals que les tracten com a assignatures independents.

El terme s'utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s'utilitza una llengua addicional (segona/ estrangera) per a l'ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió. Actualment, però, el terme AICLE inclou més d'una dotzena d'enfocaments educatius (ex: immersió, educació bilingüe, educació multilingüe, intercanvi d'estudiants, etc.). AICLE sintetitza i proporciona una via flexible per aplicar els coneixements apresos a partir d'aquests enfocaments.

(Extret de la Vikipèdia)

 

 

 

 

L'AICLE, en el currículum didàctic europeu no s'entèn si no és conjuntament amb altres principis teòrics com el de les competències bàsiques o altres metodologies com el treball en grup.

El núvol del costat és una aproximació als elements més importants als quals ha de fer front un mestre de llengües en la seva tasca.

A continuació teniu diferents enllaços, creats per companys nostres, que volen donar resposta a aquests elements.

 

WHAT'S CLIL?

Isabel Pérez ens ofereix a la seva pàgina web una introducció al que és l'AICLE i molts enllaços a diferents pàgines que tracten el tema.

 

BILINGUAL EDUCATION PLATFORM

Xarxa social creada per Manuel F. Lara a l'espai grou.ps. En ella hi podeu trobar mestres que treballen la metodologia AICLE-CLIL a les seves escoles; molts enllaços a l'educació plurilingüe i moltes altres aportacions i materials.

 

CLIL al Pràctiques I

Les experiències en CLIL en una escola de primària de Lleida. Amb materials i enllaços.

 

YOUTUBE

Què trobem al Youtube sobre CLIL?

 

SLIDESHARE

Documents a Slideshare.

 

Darrera Actualització: 18.09.2010