La gallina xica, tica, mica, cama-curta i ballarica,

va tenir sis fills xics, tics, mics, cama-curts i ballarics.

Si la gallina xica, tica, mica, cama-curta i ballarica

no hagués estat tan xica, tica, mica, cama-curta i ballarica,

els seus sis fills xics, tics, mics, cama-curts i ballarics

no haguessin estat tan xics, tics, mics, cama-curts i ballarics!