experiències recursos games listenings activities online news pissarra digital editorials, diccionaris i normativa infantil mail accés fitxers l'autor


- Normativa sobre l'ensenyament de la llengua anglesa a infantil i primària.


Traductors bilingües i diccionaris de definicions


Enciclopèdia en llengua anglesa.


Documents pedagògics, didàctics i d'opinió sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'anglès.


Editorials de llibres de text per l'ensenyament de l'anglès a infantil i primària.

Darrera Actualització: 02.12.2009